Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website bel.brussels. 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit  op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website : 

Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp, het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer  en de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van deze website. 

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt. 

Niet-toegankelijke inhoud: 

  • De slideshows op de pagina met uitleg over de zalen zijn momenteel niet toegankelijk met een toetsenbord
  • Bepaalde administratieve documenten zijn niet toegankelijk
  • De video's aanwezig op deze website werden al lang geleden ontworpen. Een tekstbeschrijving is beschikbaar maar ze voldoen dus niet aan de normen i.v.m. ondertitels.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 22/09/2020
Laatste update: 24/03/2021.

Feedback en contactgegevens

Wij horen graag uw mening over de inspanningen die we leveren om onze website toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via ons contactformulier  of via volgend e-mailadres: webmaster@environnement.brussels

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75
Fax: +32 (0)2 / 775.76.21
Neem contact met ons op

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.